Förändrings­ledning i praktiken

Mer om oss

Vi hjälper dig till bestående resultat

 Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt. Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer. Vi åstadkommer resultat som är bestående.

Det gör vi genom att;

  • Arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet
  • Arbeta aktivt och praktiskt med förändringsledning
  • Ha en helhetssyn på företagets affär och värde för kunden
  • Arbetar hela vägen från strategi till en hållbar förankring i verksamheten

Vi har god förståelse för företag och verksamheters olika processer, hur dessa fungerar tillsammans för att generera värde för slutkunden.

Genom kompetens, teori och praktisk erfarenhet adderar vi värde till er som kund i olika projekt.
Genom bred teknisk och organisatorisk kunskap och människokännedom förstår vi helheten.
Av erfarenhet vet vi vad som behövs för att komma i mål med ett projekt.

 

Vad vi gör

Business Transformation

Verksamhetsutveckling, är en övergripande term som beskriver hur kundnöjdhet, lönsamhet och verksamhetskrav ska uppnås och framtidssäkras. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom området som vi gärna delar med oss av.

Informations­säkerhet

Vår omvärld ställer högre krav på säkerhet. Vi har kunskap inom informationsklassning, informationssäkerhet och IT/IS ledning och har genomfört flera uppdrag för att uppdatera företags säkerhetsarbete, både processmässigt och hos medarbetare.

Kvalitet & hållbarhet

Vi har kompetens inom flera olika ledningssystem, standarder och plattformar för hållbarhetsrapportering. Vi har även medverkat och ansvarat för olika revisioner enligt specifika standarder.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!