Om oss

Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt. Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer. Vi åstadkommer resultat som är bestående.

Vilka är vi?

Vi på Incessus Konsult har hjälpt många olika företag inom flera branscher inom områden såsom affärs- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, kvalitet och IT-ledning. Med åren har ytterligare kompetensområden tillkommit. Vi ser t.ex. att regelefterlevnad gentemot olika regelverk som GPDR, standarder, hållbarhetsarbete i enlighet med FN´s klimatmål blir allt viktigare för att säkerställa företags kundnöjdhet och lönsamhet.

Vi ser att arbetsmetodiken för ett uppdrag blir allt viktigare. För ett framgångsrikt förändringsarbete blir projektupplägg, projektledning, arbetsmetodik och hur implementeringen genomförs allt centralare. Arbetsmetodiker inom förändringsledning och agil projektmetodik är väsentlig idag och kunskapen när, var och hur dessa ska användas.

Vi arbetar direkt med ledningen eller andra ledande befattningar inom verksamheten. Vi implementerar vision och planer i den operativa verksamheten samtidigt som vi ser effekterna. Vi får direkt återkoppling från medarbetarna hur förändringsarbetet fungerar i verksamheten.

Vi har erfarenhet från flera olika roller inom näringslivet såsom IT-chef, kvalitetschef, HR-chef, teknisk chef mm. Vi har jobbat som projektledare för olika investeringsprojekt, processprojekt, kvalitetsprojekt, införande av standarder, ledningsprojekt, förbättringsprojekt, förändringsprojekt osv. Vi har medverkat i start-up företag, expansion och vid avveckling av verksamheter.

Genom vår långa arbetslivserfarenhet har vi varit med om när framgång har skördats och då det inte riktigt blev som man tänkt sig. Vi hjälper och sprider gärna vår kunskap och erfarenhet till företag och organisationer.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!