Vad vi gör

Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt. Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer. Vi åstadkommer resultat som är bestående

Business Transformation

Business Transformation, verksamhetsutveckling, är en övergripande term som beskriver hur kundnöjdhet, lönsamhet och verksamhetskrav ska uppnås och framtidssäkras. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom området som vi gärna delar med oss av.
Läs mer om Business Transformation

Informationssäkerhet och IT-ledning

Vår omvärld ställer högre krav på säkerhet. Vi har kunskap inom informationsklassning, informationssäkerhet och IT/IS ledning och har genomfört flera uppdrag för att uppdatera företags säkerhetsarbete, både processmässigt och hos medarbetare.
Läs mer här om informationssäkerhet och IT-ledning

Kvalitet och hållbarhet

Vi har kompetens inom flera olika ledningssystem, standarder och plattformar för hållbarhetsrapportering.
Vi har även medverkat och ansvarat för olika revisioner enligt specifika standarder.
Läs mer här om vilka standarder och program vi har kunskap om

Life Science

Inom området Life Science tillämpar vi många av våra färdigheter från Business Transformation, Hållbarhet och Kvalitetsledning. Med vår erfarenhet av flera olika projekt och uppdrag har vi upparbetat god kunskap om olika metoder för projketledning och när de fungerar.
Läs mer om Life Science

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!