Samarbete

Vi jobbar gärna tillsammans i olika uppdrag och på olika sätt med enskilda konsulter, konsultföretag eller andra företag för att lösa våra kunders behov.

Vi är öppna för diskussion om olika upplägg som fungerar för alla inblandade parter. Ring oss så pratar vi mer om hur vi kan upptäcka nya saker tillsammans!

Interim management

Vi är öppna för olika interimsuppdrag. Vi kan erbjuda erfarna chefer och projektledare, direkt via oss eller genom vårt nätverk, inom de kompetensområden vi erbjuder.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!