Dataskydd

Personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter om dig för att vi har en professionell relation. Vi kan till exempel arbeta tillsammans i din verksamhet för att nå verksamhetens mål – då behöver vi hantera personuppgifter hos dig som kund, vilket omfattar anställa men även andra kontakter. Laglig grund för denna hantering är avtal. 
Vi hanterar och sparar uppgifer om företagsnamn, namn, mail, telefonummer, adress och faktureringsuppgifter.
Uppgifter som förs över till tredjepart är uppgifter relaterade till fakturering.

Vi kan också vara intresserade av att föra en dialog innan vi påbörjar ett samarbete, den lagliga grunden för att hantera dina personuppgifter är då ditt samtycke eller intresseavvägning gjord från vår sida. 
Vi hanterar och sparar uppgifter om företagsnamn, namn, mail, telefonnummer och adress.

Vi får ofta återkommande frågor från våra kunder efter avslutade uppdrag. Vi sparar därför dina personuppgifter i 3 år som regel.  
Uppgifter relaterat till fakturering sparas i enlighet med vad bokföringslagen kräver.

Du har givetivis rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar om dig och rätt att ändra om något är fel. Du är
alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.

Läs mer om dina rättigheter på  www.imy.se Integritetsskyddsmyndigheten (fd. Datainspektionen)
Du har;
– rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
– rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
– rätt att bli raderad under de förutsättningar som anges av IMY, tex om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket (se mer på IMYs hemsida, se länk ovan) Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
– rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade)
– rätt att begära en begränsning i behandlingen
– rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling
– rätt att framföra klagomål till iMY över behandlingar som utförs av oss.