Informationssäkerhet och IT-ledning

Vi tillhandahåller ledningstjänster till din IT-verksamhet t.ex. inom informationssäkerhet och IT-ledning och projekledning.

Dagens företag använder IT-stöd i olika utsträckning. Bra IT-lösningar gör det möjligt att arbeta effektivare, säkrare och enligt helt nya affärsmodeller. Icke fungerande IT-lösningar eller IT-organisationer skapar stora problem och stora kostnader. För att förverkliga potentialen krävs förståelse för affären och hur den realiseras i affärssystem, webb, samarbetslösningar och förståelse för den IT-infrastruktur som är nödvändig för att göra lösningen robust över tid.

Våra konsulter har ansvarat för IT-organisationer, drivit agila utvecklingsprojekt för systemstöd, kravställt, upphandlat samt ansvarat för uppdatering av webbsajter för nya affärer, drivit affärssystemsupphandling och -implementation samt förbättrat samarbetet mellan IT-organisationen och övriga verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!