Life Science

Vi har vid flera tillfällen leverarat projektledare till uppdrag inom Life Science området. Till små start-up bolag såväl som stora, internationella bolag. Med det har vi erfarenhet av att jobba internationellt.

Life Science området har höga krav på regelefterlevnad, både inom GMP (Good Manufacutring Practice) såväl som inom kvalitetslednings- och hållbarhetsfrågor. Med vår breda erfarenhet kan vi bidra till en leverans som beaktar flera olika områden och aspekter inom verksamheten. Med vår erfarenhet av olika projektmetodiker vet vi vilka projektmetoder som fungerar var inom en komplex verksamhet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!