Affärs­utveckling och innovations­ledning

Affärsutveckling

Syftet med en affär är att leverera affärsnyttan till leverantör och värde till kund!
Vi har därför stort fokus på affären i alla våra uppdrag för att ge er som uppdragsgivare bäst och mest värde.

Vi arbetar med Business Model Canvas som en modell för affärsutveckling

Vi arbetar ofta med organisaionens insikter om sina interna och externa leveranser och kundnöjdhet.
Insikten att interna kunder är lika viktig som externa tar ofta bort interna icke värdeadderande arbetsuppgifter vilket leder till effektivisering och affärsnytta.

Innovationsledning

Innovationsledning handlar om att skapa struktur och processer för idéer och förbättringsarbete inom organisationen. Strukturerade processer att ta fram, förbättra och utvärdera idéer ger ökad avkastning till verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!