Business Trans­formation

 Business Transformation är ett begrepp som innefattar många olika områden. Vi har, genom lång arbetslivserfarenhet och många olika uppdrag i flera olika branscher, upparbetat kompetens inom flera olika områden som bidrar till en framgångsrik Business Transformation.

Ett steg för ett framgångsrikt förändringsarbete är förändringsledning, change management. Vi har arbetat med många olika metoder och angreppssätt. Vår erfarenhet säger oss att ingen verksamhet är lika en annan, därför behöver förändringsarbetet alltid anpassas för aktuell verksamhet och uppdrag.

Verksamhets­utveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bli effektivare, smartare, duktigare bättre osv. för att öka kundnöjdhet och lönsamhet.

Verksamhetsutveckling omfattar oftast stora delar av ett företaget/organisation.
Verksamhetsutveckling syftar till att uppdatera organisationen så att företaget löser kundens problem på ett effektivt och relevant sätt till bästa affär för alla parter.

Som ett resultat av ett verksamhetsutvecklingsinitiativ initieras oftast förändringsprojekt. Det kan till exempel vara ett nytt IT-system, nytt kunderbjudande, en organisationsförändring eller liknande.
Förändringsledning maximerar effekten av de investeringar och initiativ som genomförs.

Förändrings­ledning

Förändringsledning berör alltid människor!
Det är alltid människor som utför arbetet inom en verksamhet. Förändringsledningen syftar till att förbereda, genomföra och implementera ett nytt förhållningsätt eller arbetssätt i verksamheten. Detta görs genom flera olika steg, ibland är dessa enkla och faller naturligt för organisationen och individer, ibland är det svårt att få till förändringen.
Det finns många olika metodiker för förändringsledning, men vi vet att alla organisationer behöver just sin tillämpning och anpassning för ett framgångsrikt förändringsarbete

Vi är gärna med och bidrar i hela förändringsresan tills ny organisation finns på plats och ansvar är överlämnat och accepterat.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!